1.          TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") [●] tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır:

SATICI

Unvanı                                    : Fİ COMMERCE TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi                                     : Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Kuriş Kule No: 2 iç Kapı No: 166 Kartal/ İstanbul

 

Ticaret Odası ve Numarası    : İstanbul Ticaret Odası / 329376-5

Mersis No                               : 0387-1246-8420-0001

Telefon                                   : 0850 724 00 38

E-posta                                    : info@ficommerce.com

(Fi Commerce Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)

ALICI

Adı-soyadı                              :

Adresi                                     :

Telefon                                   :

Faks                                         :

E-posta                                    :

(bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı ve Alıcı, bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2.          KAPSAM

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere www.macbeat.com.tr elektronik ticaret internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) sipariş vererek satın almak istediği ve aşağıdaki 3. maddede belirtilen ürünlerin ("Ürünler") Satıcı tarafından Alıcı’ya satışı ve teslimi ile diğer hususlara ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.          SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE ÜRÜNLER’İN BEDELİ

3.1.     Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, İnternet Sitesi’nde yer alan ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’de belirtildiği gibidir (“Ürünler”).

3.2.     İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3.     Sözleşme konusu Ürünler’in ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Fiyatı (KDV Dahil)

 

 

 

Kargo Bedeli

-

 

 

 

Toplam

4.           FATURA BİLGİLERİ

Adı-Soyadı/Ticari Unvanı      :

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik

Numarası                                :

Adres                                       :

Telefon                                   :

Faks                                         :

E-posta                                    :

5.          TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi              :

İletişim Bilgileri                     :

Teslimat Adresi                      :

6.          ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, Sözleşme’nin işbu maddesi altında belirtilen hususlarda Sözleşme kurulmadan önce İnternet Sitesi’nde yer alan ilgili tüm bilgilendirme metinlerini ve açıklamaları ve kendisine iletilen Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup inceleyerek bilgilendiğini kabul ve beyan eder:

a)      Sözleşme konusu Ürünler’in temel nitelikleri,

b)      Satıcı’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

c)      Alıcı’nın Satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, Satıcı’nın açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,

d)      Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e)      Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

f)       Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler, cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

g)      Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

h)      Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

i)       Alıcı’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi,

j)       Sözleşme’nin kurulabilmesi için Ürünler’in seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adımlar,

k)      Sözleşme’nin, elektronik ortamda nasıl saklanacağı ve Sözleşme’ye Alıcı’nın daha sonra erişiminin nasıl olacağına ilişkin bilgi,

l)       Alıcı’nın siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını açık ve anlaşılır bir şekilde belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al ve değiştir gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bilgi,

m)    Satıcı’nın elektronik ticaret işlemleri nedeniyle elde ettiği kişisel verilere ilişkin gizlilik kuralları,

n)      Satıcı’nın mensubu olduğu Meslek Odası ve meslek odasının meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri,

o)      Ürünler için öngörülen gönderim kısıtlamaları ve

p)      Alıcı’nın, Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları.

7.          TESLİMAT

7.1.     İşbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtilen teslimat adresi Alıcı tarafından Satıcı’ya bizzat bildirilmiştir. Satıcı, Alıcı tarafından bildirilen adrese Ürünler’i teslim etmekle yükümlü olup, Alıcı Satıcı’ya bildirmiş olduğu adresin tam, eksiksiz ve doğru olmasından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Ürünler’i kendisi dışında üçüncü bir kişi/kuruma teslim edilmesini talep ediyorsa bunu açık olarak Satıcı’ya bildirmelidir.

7.2.     Ürünler’in teslimatı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi/şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Teslimatı yapacak kargo şirketinin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu hususta Alıcı’ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır.

7.3.     Alıcı’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

7.4.     Alıcı, kendisinin satış işlemleri esnasında bildirmiş olduğu adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, kendisine yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Alıcı’nın bizzat bildirdiği adreste bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır.

7.5.     Alıcı’nın Ürünler’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünler’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır.

7.6.     Alıcı’nın talebi üzerine, Ürünler Alıcı haricinde başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluş Ürünler’i teslim almaz/kabul etmez ise bu sebepten dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Alıcı bu duruma ilişkin Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

7.7.     Sözleşme konusu Ürünler’in Alıcı’ya teslim edilebilmesi için Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerindeki satış işlemi esnasında kabul edilmesi ve Ürünler’in bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle Ürünler’in bedeli ödenmez veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde yapılan ödeme banka tarafından iptal edilir ise, Satıcı Ürünler’i teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

7.8.     Ürünler’in teslimatı Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. İnternet Sitesi’nde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Ancak her durumda Ürünler Alıcı’nın siparişinin Satıcı’ya ulaştığı andan itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Satıcı’nın bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir.

8.           ÖDEME

8.1.      Ürünler’in bedeli 3.3. maddede belirtildiği şekildedir.

8.2.      İnternet Sitesi’ndeki fiyatlara KDV ve vergiler dahil ancak kargo ücreti dahil değildir.

8.3.      Ürünler’in kargo bedeli kural olarak Alıcı’ya aittir. İnternet Sitesi’nde kargo bedelinin Satıcı tarafından karşılanacağını beyan edilmişse, kargo bedeli Satıcı’ya ait olacaktır.

8.4.      Alıcı, Ürünler’in teslimatı için Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Ürünler’in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürünler’i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5.      Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünler’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.6.      Satıcı tarafından Ürünler’in Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürünler’in bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı teslim aldığı Ürünler’i Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

8.7.      Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini internet sitesinde talep edildiği şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Alıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, bankaların uyguladığı taksit politikasına göre belirlenen sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ve Alıcı’nın imzaladığı sözleşmenin muhatabı olan banka (“Banka”) arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir ve taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifinde olup, Satıcı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Banka inisiyatifindedir.

8.8.      Taksitli satışlar sebebiyle uygulanacak faiz oranları ve temerrüt faiz oranları Banka tarafından belirleneceğinden Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9.      Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde Banka’nın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve Banka’ya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda Banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

8.10.   Alıcı’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değil, peşin satıştır. Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır.

8.11.   Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, Alıcı Satıcı’dan satın almış olduğu Ürünler’i iade eder veya herhangi bir sebeple Alıcı’nın ödemiş olduğu bedelin iadesi gerekir ise, Satıcı’nın yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. İadeye ödemesinin Alıcı’ya her ay taksitli olarak yapılması Alıcı’nın çalıştığı banka ile ilgili olup, Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğinden ve bu tutarın Satıcı tarafından bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıtılmasının tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.          SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.      Satıcı, Sözleşme konusu Ürünler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.      Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Alıcı, söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

9.3.      Sipariş konusu mal ediminin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder. Ürünler’in stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

9.4.      Ürünler’in normal satış/teslimat koşulları dışında Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın vb.) nedeniyle yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

9.5.      Satıcı tarafından, Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapılan duyurularda belirtilen adedin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6.      İnternet Sitesi üzerinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikaları ile kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

10.       ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1.   Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2.   Alıcı, Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmek; kargodan kaynaklı ya da olağan bir muayene ile tespit edilebilen (ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb.) hasarlı ve/veya ayıplı Ürünler’i kargo şirketinden teslim almamak ve kargo şirketi yetkilisine Ürünler’deki ayıba ilişkin tutanak tutturmakla yükümlüdür.

10.3.   Satıcı, Ürünler’in Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Teslimden sonra Ürünler’in özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir.

10.4.   Sipariş edilmeyen Ürünler’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, Alıcı’nın sessiz kalması ya da Ürünler’i kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Alıcı’nın Ürünler’i geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

10.5.   Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı tarafından kurumsal fatura kesilebilecektir. Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca Satıcı kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır.

10.6.   Satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcı’lar için çeşitli zamanlarda koşulları, içeriği ve süresi kendisi tarafından belirlenen çeşitli kampanyalar düzenleyebilecektir. Satıcı’nın, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

10.7.  Alıcı’nın, herhangi bir Satıcı kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya aynı mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki vb. bir kazanım elde ettiği veya kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari tutarın altına inilmiş yahut herhangi bir surette kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, böylece kampanyadan yararlanma şartları/kazanım veya kullanım şartları Alıcı bakımından ortadan kalkmış ise, söz konusu indirimin/iskontonun (varsa hediye ürün bedelinin) tamamı Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek, mahsuplaşmanın yetersiz kaldığı hallerde alışveriş sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb.) tahsil olunur; Alıcı alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı, indirim vb. kazanmış ise bu iptal edilir, alışveriş esnasında (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan, indirim vb. kullanmış ise bedelinin tamamı Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilir, mahsuplaşmanın yetersiz kaldığı hallerde alışveriş sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb.) tahsil olunur. İşbu madde, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir.

11.       CAYMA HAKKI

11.1.  Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı Ürünler’i teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürünler’in teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

11.2.   Alıcı, cayma hakkını yazılı olarak veya e-posta yolu ile de Satıcı’ya yöneltebilecektir.

11.3.   Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)      Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)      Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)      Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

11.4.   Cayma hakkının kullanılması için mevzuat hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde ve usulüne uygun bir şekilde Satıcı’ya bildirimde bulunulması şarttır.

11.5.   Cayma hakkının kullanılması halinde:

a)      Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünler’i Satıcı’ya, Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

b)      Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı, standart aksesuarları, Ürünler ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de (varsa) eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

c)      Ürünler Satıcı’ya iade edilirken, teslim sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

11.6.   Alıcı cayma süresi içinde Ürünler’i, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Aksi takdirde Ürünler’in uğradığı zararlardan bizzat Alıcı sorumludur.

11.7.   Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

11.8.   Alıcı iade edeceği Ürünler’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde de kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Ürünler’i Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde ise iade kargo bedeli Alıcı’ya ait olup Ürünler’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

11.9.   Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki her türlü sözleşme, mutabakat ve anlaşma herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

12.       CAYMA HAKKININ KULLANILACAMAYACAĞI HALLER

Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)      Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b)      Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c)      Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d)      Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

e)     Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

f)     Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

g)  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

h)  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

i)    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

j)   Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

13.       ŞİKAYETLERİN VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1.   Alıcı şikayetlerini Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan kanallar üzerinden, telefon, posta aracılığıyla veya yazılı olarak sunabilir.

13.2.   Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca ilgili mevzuat gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

14.       GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

14.1.   Alıcı Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde yayınlamış olduğu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Alıcı’nın kişisel verileri Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası uyarınca işlenecektir. Alıcı’nın açık rızasını gerektiren işleme amaçlarının varlığı halinde Satıcı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat gereğince Alıcı’nın açık rızasını reddetme imkânı da tanıyarak ayrıca talep eder. Bu durumlarda ilgili alanlarda Alıcı’nın onay vermesi halinde Alıcı’nın kişisel verileri açık rızayı gerektiren amaçlar doğrultusunda da işlenebilir.

14.2.   Alıcı tarafından İnternet Sitesi’ne girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

15.       DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Alıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.       YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Alıcı’nın e-posta adresine gönderilen, Sözleşme kurulmadan önce internet ortamında Alıcı’nın bilgisi ile onayına sunulan ve İnternet Sitesin’nde de taslağı yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.