1.              TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ("Form") Ficommerce (“Satıcı”) ile [●] (“Alıcı”) arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

Satıcı ve Alıcı, bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.              SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                                    : Fi Commerce Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                                     : Cevizli Mah. D-100 Güney Yanyol Cad. Kuriş Kule    

                                                 Blok No: 2 İç Kapı No: 166 Kartal / İstanbul

Mersis Numarası                    : 0387124684200001

Ticaret Odası ve Numarası    : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/329376-5

Vergi Kimlik Numarası          : Kartal Vergi Dairesi/3871246842   

KEP adresi                             : ficommerce@hs06.kep.tr

Telefon                                   : 0 (850) 724 00 38

E-posta                                    : info@ficommerce.com

Satıcı İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, İTO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarının edinilebileceği elektronik iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İnternet sitesi                         : www.ito.org.tr

Telefon                                   : 444 0 486

3.              ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı                              : 

Adresi                                     : 

Telefon                                   : 

E-posta                                  :

 

4.              SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI

4.1           Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, İnternet Sitesi’nde yer alan ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve Sözleşme’de belirtildiği gibidir (“Ürünler”).

4.2           İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3           Sözleşme konusu Ürünler’in ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Fiyatı (KDV Dahil)

 

 

 

Kargo Bedeli

-

 

 

 

Toplam

5.              TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ

Teslimat Bilgileri

Teslim Edilecek Kişi                                     : 

İletişim Bilgileri                                             : 

Teslimat Adresi                                             : 

 

Fatura Bilgileri

Adı-Soyadı/Ticari Unvanı                             : 

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası       : 

Adres                                                           : 

Telefon                                                         : 

E-posta                                                        : 

6.              ÖDEME

Kargo Ücreti Hariç Toplam Ürün Bedeli       : 

Kargo Ücreti                                                 : 

Taksit Farkı                                                   :

Toplam Sipariş Bedeli                                   : 

Sipariş Tarihi                                                 : 

Ödeme Şekli ve Planı                                   : 

7.              TESLİMAT

7.1.         Teslimat adresi Alıcı tarafından Satıcı’ya bizzat bildirilir. Satıcı, Alıcı tarafından bildirilen adrese Ürünler’i teslim etmekle yükümlü olup, Alıcı Satıcı’ya bildirmiş olduğu adresin tam, eksiksiz ve doğru olmasından sorumludur. Alıcı, Ürünler’i kendisi dışında üçüncü bir kişi/kuruma teslim edilmesini talep ediyorsa bunu açık olarak Satıcı’ya bildirmelidir.

7.2.         Ürünler’in teslimatı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi/şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Teslimatı yapacak kargo şirketinin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu hususta Alıcı’ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır.

7.3.         Alıcı’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

7.4.         Alıcı’nın satış işlemleri esnasında bildirmiş olduğu adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimat Alıcı’ya yapılmış sayılır. Teslim anında Alıcı’nın bizzat bildirdiği adreste bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır.

7.5.         Alıcı’nın Ürünler’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünler’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır.

7.6.         Alıcı’nın talebi üzerine, Ürünler Alıcı haricinde başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluş Ürünler’i teslim almaz/kabul etmez ise bu sebepten dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Alıcı bu duruma ilişkin Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

7.7.         Sözleşme konusu Ürünler’in Alıcı’ya teslim edilebilmesi için Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerindeki satış işlemi esnasında kabul edilmesi ve Ürünler’in bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle Ürünler’in bedeli ödenmez veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde yapılan ödeme banka tarafından iptal edilir ise, Satıcı Ürünler’i teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

7.8.         Ürünler’in teslimatı Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra kargoların mobil bölgeleri hariç taahhüt edilen sürede yapılır. hHer durumda Ürünler Alıcı’nın siparişinin Satıcı’ya ulaştığı andan itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Satıcı’nın bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir. Şayet Ürünler Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandıysa Ürünler için işbu maddedeki süre 30 (otuz) günü aşabilecektir. Sözleşmenin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

8.              ÖDEME

8.1.         Ürünler’in bedeli 4.3. maddede belirtildiği şekildedir.

8.2.         İnternet Sitesi’ndeki fiyatlara KDV ve vergiler dahil ancak kargo ücreti dahil değildir.

8.3.         Ürünler’in kargo bedeli kural olarak Alıcı’ya aittir. İnternet Sitesi’nde kargo bedelinin Satıcı tarafından karşılanacağını beyan edilmişse, kargo bedeli Satıcı’ya ait olacaktır.

8.4.         Alıcı, Ürünler’in teslimatı için Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edecektir ve herhangi bir nedenle Ürünler’in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürünler’i teslim yükümlülüğü sona erecektir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmamaktadır.

8.5.         Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünler’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.6.         Satıcı tarafından Ürünler’in Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürünler’in bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı teslim aldığı Ürünler’i Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

8.7.         Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini internet sitesinde talep edildiği şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Alıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, bankaların uyguladığı taksit politikasına göre belirlenen sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ve Alıcı’nın imzaladığı sözleşmenin muhatabı olan banka (“Banka”) arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir ve taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifinde olup, Satıcı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Banka inisiyatifindedir.

8.8.         Taksitli satışlar sebebiyle uygulanacak faiz oranları ve temerrüt faiz oranları Banka tarafından belirleneceğinden Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit etmelidir. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacaktır.

8.9.         Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde Banka’nın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve Banka’ya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda Banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

8.10.      Alıcı’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değil, peşin satıştır. Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır.

8.11.      Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, Alıcı Satıcı’dan satın almış olduğu Ürünler’i iade eder veya herhangi bir sebeple Alıcı’nın ödemiş olduğu bedelin iadesi gerekir ise, Satıcı’nın yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. İadeye ödemesinin Alıcı’ya her ay taksitli olarak yapılması Alıcı’nın çalıştığı banka ile ilgili olup, Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğinden ve bu tutarın Satıcı tarafından bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıtılmasının tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Satıcı olası gecikmelerden sorumlu değildir.

9.              SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.          Satıcı, Sözleşme konusu Ürünler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmek, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmek, hizmet kalitesini koruyup yükseltmek, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermek, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmekle yükümlüdür.

9.2.         Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Alıcı, söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

9.3.          Sipariş konusu mal ediminin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder. Ürünler’in stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

9.4.          Ürünler’in normal satış/teslimat koşulları dışında Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın vb.) nedeniyle yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

9.5.          Satıcı tarafından, Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapılan duyurularda belirtilen adedin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı’nın adet sınırlamasını geçen siparişlerinde Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır.

9.6.         İnternet Sitesi üzerinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikaları ile kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

10.           ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1.       Alıcı’nın, İnternet Sitesi üzerinden verdiği sipariş ödeme yükümlülüğü anlamına gelmektedir.

10.2.       Alıcı, Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmek; kargodan kaynaklı ya da olağan bir muayene ile tespit edilebilen (ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb.) hasarlı ve/veya ayıplı Ürünler’i kargo şirketinden teslim almamak ve kargo şirketi yetkilisine Ürünler’deki ayıba ilişkin tutanak tutturmakla yükümlüdür. Şayet Alıcı cayma hakkını kullanacaksa Ürünler’i kullanmadan, faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya iletilen diğer tüm belgeler (garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edecektir.

10.3.       Satıcı, Ürünler’in Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Teslimden sonra Ürünler’in özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir.

10.4.       Sipariş edilmeyen Ürünler’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, Alıcı’nın sessiz kalması ya da Ürünler’i kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Alıcı’nın Ürünler’i geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

10.5.       Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı tarafından kurumsal fatura kesilebilecektir. Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca Satıcı kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır.

10.6.       Satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcı’lar için çeşitli zamanlarda koşulları, içeriği ve süresi kendisi tarafından belirlenen çeşitli kampanyalar düzenleyebilecektir. Satıcı’nın, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

10.7.      Alıcı’nın, herhangi bir Satıcı kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya aynı mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki vb. bir kazanım elde ettiği veya kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari tutarın altına inilmiş yahut herhangi bir surette kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, böylece kampanyadan yararlanma şartları/kazanım veya kullanım şartları Alıcı bakımından ortadan kalkmış ise, söz konusu indirimin/iskontonun (varsa hediye ürün bedelinin) tamamı Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek, mahsuplaşmanın yetersiz kaldığı hallerde alışveriş sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb.) tahsil olunur; Alıcı alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı, indirim vb. kazanmış ise bu iptal edilir, alışveriş esnasında (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan, indirim vb. kullanmış ise bedelinin tamamı Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilir, mahsuplaşmanın yetersiz kaldığı hallerde alışveriş sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb.) tahsil olunur. İşbu madde, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir.

11.          CAYMA HAKKI

11.1.       Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı Ürünler’i teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürünler’in teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

11.2.      Alıcı, cayma hakkını yazılı olarak veya e-posta yolu ile Satıcı’ya yöneltmek suretiyle talep oluşturabilir. İşbu maddedeki cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

11.3.       Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)     Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)     Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)     Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

11.4.      Cayma hakkının kullanılması için mevzuat hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde ve usulüne uygun bir şekilde Satıcı’ya bildirimde bulunulması şarttır.

11.5.      Cayma hakkının kullanılması halinde:

a)    Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünler’i Satıcı’ya, Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. Anlaşmalı kargo şirketi bilgisi websitesinde “İade Koşulları” sayfasında yer almaktadır.

b)     Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı, standart aksesuarları, Ürünler ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de (varsa) eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

c)     Ürünler Satıcı’ya iade edilirken, teslim sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

11.6.       Alıcı cayma süresi içinde Ürünler’i, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Aksi takdirde Ürünler’in uğradığı zararlardan bizzat Alıcı sorumludur.

11.7.        Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

11.8.       Alıcı’nın iade sürecini işletmesi halinde Ürünler’i Satıcı’nın göndereceği kargo şirketine ilişkin bilgiler, Satıcı tarafından Alıcı’nın iade kodunu talep etmesi üzerine iade kodu ile birlikte Alıcı ile paylaşılacaktır. Alıcı iade sürecini Satıcı tarafından verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecektir. Alıcı iade edeceği Ürünler’i Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde de kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Ürünler’i Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde ise iade kargo bedeli Alıcı’ya ait olup Ürünler’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

11.9.      Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki her türlü sözleşme, mutabakat ve anlaşma herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

12.          CAYMA HAKKININ KULLANILACAMAYACAĞI HALLER

Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b)    Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c)     Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d)    Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

e)     Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

f)     Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

g)    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

h)    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

i)      Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

j)     Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

13.          TEKNİK ADIMLAR VE ARAÇLAR

İnternet Sitesi üzerinden sipariş konusu Ürünler’in Alıcı tarafından satın alınması ve böylece sipariş verilerek Sözleşme'nin akdedilmesi ile ilgili teknik aşama ve adımlar ile bilgi girişleri sırasındaki hataların belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar işbu Ön Bilgilendirme Formu’na kadarki işlemler sırasında ilgili sayfalarda (Alıcı’nın karşısına çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkanı verilerek) belirtilmiştir. İnternet Sitesi’nde sipariş ile ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup ödeme bilgileri girilirken oluşabilecek hataların da aynı şekilde giderilmesi mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen bilgi girişi hatları için Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçilebilecektir.

14.           GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

14.1        Alıcı’nın kişisel verileri Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası uyarınca işlenecektir. Alıcı’nın açık rızasını gerektiren işleme amaçlarının varlığı halinde Satıcı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat gereğince Alıcı’nın açık rızasını reddetme imkânı da tanıyarak ayrıca talep eder. Bu durumlarda ilgili alanlarda Alıcı’nın onay vermesi halinde Alıcı’nın kişisel verileri açık rızayı gerektiren amaçlar doğrultusunda da işlenebilir.

14.2        Alıcı tarafından İnternet Sitesi’ne girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

15.          ŞİKAYETLERİN VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

15.1        İşbu Ön Bilgilendirme Formu çerçevesinde satın alınan Ürünler’e ilişkin tüm talep, şikayetler ve memnuniyet bildirimlerinin Sarıcı’ya aşağıda yer alan iletişim kanallarını kullanmak suretiyle iletilmesi gerekmektedir;

Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri   

E-posta                                                                 : 

Telefon                                                                  : 

15.2        Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca ilgili mevzuat gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.