Bir taraftan “Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Kuriş Kule No: 2 iç Kapı No: 166 Kartal/ İstanbul” adresinde mukim Fi Commerce Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (Aşağıda kısaca “Fi Commerce” olarak anılacaktır) ve Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4/1 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (“Mars Sportif”) ile diğer tarafta www.macbeat.com.tr internet sitesi (Site) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda işbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.


1. Sözleşmenin Başlangıcı, Amacı ve Kapsamı
Mars Sportif kendisine ait olan www.macbeat.com.tr isimli internet sitesi üzerinden kendi ürünlerinin satışına ilişkin olarak Fi Commerce Teknoloji Ticaret A.Ş.’yi yetkilendirmiş olup, Fi COMMERCE işbu sözleşmede belirlenen esaslara uygun olarak, internet Sitesi üyelerine ürün tedariği ve hizmet sağlar. Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.


Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. FI COMMERCE, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.


2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • Site, herkesin kullanımına açık bir sitedir.
 • Üye, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerindebelirtilen tüm kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabulve taahhüt eder. Aksi halde FI COMMERCE’nin bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden
 • bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.
 • Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile FI COMMERCE’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
 • Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Mars Sportif ve FI COMMERCE’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; FI COMMERCE ve Mars Sportif Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
 • Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
 • Üye, Sitede kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. FI COMMERCE, Üye’nin verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi doğrultusunda gereken tüm makul önlemleri almasına rağmen ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde FI COMMERCE’nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. FI COMMERCE tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.
 • Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.
 • Üye, Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmaları hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, FI COMMERCE ve Mars Sportif’in uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak, e-mail üyeliğinden çıkabilir. Ayrıca üyelik sayfasında yer alan “Hesabım” bölümünden e-mail üyeliklerini iptal edebilir.
 • Üye, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Üye, Site üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Üye, Site üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bilmekte ve kabul etmektedir.
 • Üye, diğer Kullanıcı, Üye ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir eylem veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Üye’ye aittir.
 • Üye, Site’de yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veri tabanlarına aktaramaz, başkaca veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara linkmvermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.
 • Site veya Site’nin herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, Site’nin sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, Site parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, Site üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, datacrawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Üye ve/veya Kullanıcılar’ın verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, Site iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun Site’yi, Site’de yer alan herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve/veya kullanim koşullarinda belirtilen sınırlar dışında veya burada yer alan düzenlemelere aykırı şekilde kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde Üye’nin Site’yi kullanımına son verilebilecek ve Site’nin bu Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Üyelik Sözleşmesi’nde ve Site’de belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda FI COMMERCE ve Mars Sportif’in kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Üye, anılan nitelikte kullanımlar sonucu FI COMMERCE, Mars Sportif ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 • Üye, Site’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
 • Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ve internet sitesinde yer alan kullanim koşullarına uygun hareket etmekten bizzat sorumludur. FI COMMERCE veya Mars Sportif Üye’ye, herhangi bir Kullanıcı veya üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi’ne veya internet sitesinde yer alan kullanim koşullarına uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.
 • Üye’ye Site’nin kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüt verilmemektedir. Site’nin amaca uygunluğu, Site’ye erişim veya Site’nin kullanımı neticesinde Üye’nin belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır..
 • Üye, Site’ye erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamaz, diğer Kullanıcı ve üyelerin gizli bilgilerine izinsiz ulaşamaz, bunları kullanamaz, bu amaçla veya bu sonucu doğuracak herhangi bir girişimde bulunamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir


3. FI COMMERCE’nin Hak ve Yükümlülükleri
 Aşağıda belirtilen durumlarda, FI COMMERCE ve Mars Sportif’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
 • Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
 • Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi  durumunda;
 • Üye’nin, FI COMMERCE/Mars Sportif kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak FI COMMERCE veya Mars Sportif’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının FI COMMERCE tarafından tespit edilmesi durumunda,
 • Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda. FI COMMERCE tarafından Site’ye üye olması nedeniyle Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.


4. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
FİCOMMERCE TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş. müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel
verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymaktadır. Kişisel verilerinizin FİCOMMERCE tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; sitedeki aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.


5. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük
Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Üye, FI COMMERCE vey Mars Sportif’in gerekli görmesi halinde, Site üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Sözleşme’nin feshedebileceğini peşinen kabul eder.

FI COMMERCE taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. FI COMMERCE ve Mars Sportif’in, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.


FI COMMERCE ve Mars Sportif, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. İletişim ve Diğer Hükümler
FI COMMERCE’nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. İşbu Sözleşme nedeniyle FI COMMERCE tarafından Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim taraflarca geçerli kabul edilip, e-mail üzerinden yapılan bildirimin Üye’ye tebliğ edildiği taraflarca kabul edilmektedir.

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI
İşbu Sözleşmenin tarafı olmayı kabul eder ve ayrıca yukarıda yazan hususları okuduğumu, anladığımı ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Aksi takdirde buna bağlı tüm talepleri derhal yerine getireceğimi ve doğacak tüm zararı tazmin edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

ONAY


Güncelleme Tarihi 04/07/2023


Fi Commerce Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Kuriş Kule No: 2 iç Kapı No: 166 Kartal/ İstanbul
E-posta : info@ficommerce.com
Telefon : 0850 724 00 38
Mersis No: 0387-1246-8420-0001
Kep adresi: ficommerce@hs06.kep.tr

Mars Sportif Tesisler Işletmeciliği A.Ş.
Adres: Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No: 4 Kat: 1 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul
Telefon no: 0212 970 19 00
Beşiktaş V.D. Vergi Kimlik No: 6120525594
Mersis No: 0612052559400010